Andezit 4x rezaný

Krajina pôvodu:

Andezit mozaika

Krajina pôvodu:

Gneis 4xrezaný strieborný

Krajina pôvodu:

Vapenec N 4x rezaný

Krajina pôvodu: